Vojenský hřbitov

Česká Skalice
Vojenský hřbitov Vojenský hřbitov se nachází v Jiráskově ulici směrem na Zlíč. Odpočívají tu padlí vojáci z prusko-rakouské války, které tu připomíná mnoho náhrobků. V aplikaci Bitva 1866 se dokonce můžete dozvědět informace o konkrétních vojácích a jejich životě.
Autobusem
VlakemČeská Skalice, žel. st., 1 km
Tento hřbitov vznikl na pozemku, který byl v roce 1892 odkoupen od rodiny Steidlerů. K jeho rozšíření došlo ve druhé polovině dvacátého století, kdy byly na toto místo přeneseny pomníky z okolních obcí. V roce 2004 byl nad hrobem 13 rakouských a 6 pruských vojáků vystaven další pomník .