Základní informace

Co byste měli vědět?
Základní informace Poznejte Českoskalicko

Českoskalicko je region spojený s Boženou Němcovou a Babiččiným údolím, prusko-rakouskou válkou a tzv. Východočeským mořem, tedy přehradní nádrží Rozkoš. Přirozeným centrem je město Česká Skalice. Českoskalicko je součástí turistické oblasti Kladské pomezí.

Největším turistickým lákadlem regionu je národní přírodní i národní kulturní památka Babiččino údolí. Ta nabízí kromě krásné přírody v povodí řeky Úpy i budovy a prostředí známé z knihy Boženy Němcové Babička. Na malém území tak můžete navštívit ratibořický zámek, historický mlýn, Staré bělidlo či obdivovat Viktorčin splav a ostatní památky.

Dalšími chráněnými lokalitami v území jsou Přírodní rezervace Dubno a Přírodní památka Pod Rýzmburkem. V případě Dubna je předmětem ochrany zachovalý lesní porost a slatinné louky, které představují ideální prostředí pro mnoho druhů měkkýšů, obojživelníků a motýlů. Dubno bylo 28. června 1866 rovněž svědkem bojů bitvy u České Skalice. Přírodní památka Pod Rýzmburkem je domovinou několika zvláště chráněných druhů obojživelníků.

Mnoho návštěvníků do regionu míří za Východočeským mořem, tedy přehradní nádrží Rozkoš, která je oblíbeným místem pro rekreaci. Zároveň však plní i vodohospodářskou funkci a je významnou ornitologickou lokalitou. 

Regionem prochází několik naučných stezek. Nejnavštěvovanější je Naučná stezka Babiččino údolí s 25 zastaveními, která provází Babiččiným údolím od České Skalice až na Rýzmburk. Dvě naučné stezky vedou do míst, v nichž se odehrávaly příběhy postav z Babičky – Jakuba Míly a židovské dívky Justynky. Další naučné stezky jsou zaměřeny na přírodní zajímavosti či historii.

Naučná stezka Česká Skalice – Svinišťany – Josefov popisuje dění z roku 1866, kdy se Českoskalickem prohnaly boje prusko-rakouské války. Na několika místech především v severovýchodních Čechách se tehdy přepisovaly dějiny Evropy. Českoskalicko bylo jedním z nich – kromě České Skalice a Svinišťan byly zasaženy Vysokov, Studnice a další obce. Kromě naučné stezky mapuje místa spojená s prusko-rakouskou válkou i mobilní aplikace Válka 1866, která vznikla v roce 2016 při příležitosti 150. výročí války.

I menší obce v regionu mají co nabídnout. Kromě mnoha pomníčků, božích muk a smírčích křížů roztroušených po krajině zde najdete kostely v různých stavebních slozích, dochované historické stavby či drobnější památky. Namátkou jmenujme chvalkovický židovský hřbitov, zvoničky ve Vestci a Mezilečí, kapličku v Červené Hoře či mariánské poutní místo Boušín. Zajímavostí je i minerální pramen, tzv. Vostrá voda, s vysokým obsahem železa ve Třtici.

Výhled na téměř celé Českoskalicko nabízí za dobrého počasí Rozhledna Žernov ve stejnojmenném městysi.