Okruh Boženy Němcové

Česká Skalice
Tak jako Adršpašskoteplické skály lákají turisty k návštěvě severní části Kladského pomezí, je doménou cestovního ruchu v okolí České Skalice a Červeného Kostelce Babiččino údolí. Zveme vás k projížďce po značené cyklotrase v tomto kulturním a přírodními zajímavostmi bohatém koutu severovýchodních Čech.
Autobusem
VlakemČeská Skalice, žel. st., 2 km
Zlíč (socha Boženy Němcové) - Česká Skalice - Ratibořice - Havlovice - Červený Kostelec - Řešetova lhota - Studnice - Zlíč

Zajímavosti na trase:

Zlíč - parková úprava u křižovatky se sochou Boženy Němcové, Vojenský hřbitov před Českou Skalicí - jsou zde pochováni rakouští a pruští vojáci padlí v prvních bojích prusko-rakouské války na Náchodsku roku 1866.

Česká Skalice - Muzeum Boženy Němcové, Areál Barunčiny školy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, stará radnice na Husově náměstí, pomník Barunky Panklové, Korintský sloup se sochou Panny Marie na náměstí, vodní nádrž Rozkoš.

Ratibořice - dějiště Babičky Boženy Němcové, empírový lovecký pavilon, Zámek Ratibořice, Panský mlýn, Panský hostinec, pomník Babičky s vnoučaty, Staré Bělidlo, Viktorčin splav.

Národní přírodní památka Babiččino údolí - člověkem šetrně kultivovaná krajina v údolí řeky Úpy s bohatým zastoupením rozptýlené zeleně. Údolní stráně s listnatými a smíšenými lesy se vzácnou flórou a faunou, ukázka starého lužního lesa s mohutnými duby.

Naučná stezka Babiččino údolí - 18 infotabulí na cestě z České Skalice do Ratibořic

Rýzmburský altán - Ze zdiva rozvalin bývalého Rýzmburského hradu nechal vévoda Petr Kuronský v roce 1798 postavit altán. V roce 1912 mu byla sejmuta svrchní část a nahrazena dřevěnou stavbou na zpěvněné kamenné podezdívce.

Slatinská zvonice a Boušín - kostel a fara z Jiráskovy kroniky U nás.

Havlovice - poznávací okruh se 24 tabulemi, stezka Po stopách erbu zlatého třmene.

Havlovický mlýn - rodiště pátera Havlovického z Jiráskovy kroniky U nás.

Vízmburk - zřícenina středověkého hradu na zalesněném ostrohu.

Devět křížů - osada. U silnice kamenný kříž, původně zde stávalo devět křížů. Podle pověsti zde byl zabit vízmburský pán Heřman a jeho zbrojnoši.

Červený Kostelec - kostel sv. Jakuba Většího, barokní mariánský sloup, Kalvárie, pamětní síň B. Němcové v domě čp. 127, rekerační rybníky Brodský a Špinka.

Třtice - pramen minerální vody.

Studnice - kostel sv. Jana Nepomuckého, fara přestavěná z původní tvrze.