Objevte krásu
ČESKOSKALICKA

Českoskalicko je region spojený s Boženou Němcovou a Babiččiným údolím, prusko-rakouskou válkou a tzv. Východočeským mořem, tedy přehradní nádrží Rozkoš. Přirozeným centrem je město Česká Skalice. Českoskalicko je součástí turistické oblasti Kladské pomezí.

O Českoskalicku

Aktuálně