Typový kříž na hromadném hrobě

Pomníky -

Hrob byl objeven v roce 2004 a označen Komitétem 1866. Zjištěny ostatky nejméně jednoho pruského vojáka od 12. setniny západopruského fyzilírského pluku č. 37.

Typový kříž na hromadném hrobě
sat