Třináct rakouských a šest pruských vojáků

Pomníky - Česká Skalice

Žulová stéla na společném hrobě 13 rakouských a 6 pruských vojínů vojáků. Hrob byl objeven pomocí detektoru kovu v roce 2003 na stavbě obchvatu České Skalice. Bylo to vlevo od státní silnice Č. Skalice - Náchod, přibližně 150 m od přivaděče vodní nádrže Rozkoš. Podle fragmentů výstroje bylo možné bezpečně určit příslušnost jednotlivých koster k válčící straně. V důsledku stavby byly ostatky přeneseny na vojenský hřbitov. Pomník zřízen Komitétem 1866 v r. 2004.


Třináct rakouských a šest pruských vojáků

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

Vrchní část:

 \\18 28/6 66\\                   

\\ZDE ODPOČÍVÁ\13 RAKOUSKÝCH\A\6 PRUSKÝCH VOJÁKŮ,\KTEŘÍ PADLI V BITVĚ\U ČESKÉ SKALICE\VITA ENIM MORTUORUM\IN MEMORIA\EST POSITA VIVORUM\\               

 spodní část:

\\KOMITÉT 1866 - LP 2004\\

Evidenční číslo MO CZE5209-40571

sat