Restaurace Na Bojišti

Místa bojů - Česká Skalice

V těsné blízkosti železničního přejezdu stojí restaurace „Na bojišti“ č. p. 260. Svůj název získala již krátce po prusko-rakouské válce, pravděpodobně v roce 1867. Tuto skutečnost dokládá stejně starý snímek budovy, na kterém je zachycena se znatelným názvem „GASTHAUS AM SCHLACHTFELDE“. Původně byl objekt využíván jako celnice a tak je i uváděn v dobové literatuře v souvislosti s bitvou u České Skalice.
Restaurace Na Bojišti

Vzpomínky:

 „Generál von Kirchbach vydal rozkaz dobýt poschoďovou kamennou budovu celnice na okraji města mezi tratí a silnicí. Celnice byla stále obsazena rakouským vojskem. Tři setniny fyzilírů od 38. pluku mířící k nádraží, obklíčily celní budovu i přilehlými staveními. Pak vojáci spustili palbu a nakonec budovy jednu po druhé dobyli. Údajně zde Prusové zajali na 150 císařských vojáků.“

Majitelem nově vzniklého Hostince Na bojišti se stal Wilhelm princ ze Schaumburg Lippe. Později došlo k jeho přejmenování na „Hotel Na bojišti“ a nyní se zde nachází „Restaurace Na bojišti“.

Současný vzhled budovy jen matně připomíná svou zašlou slávu a po bohatě zdobené fasádě nezůstaly ani památky.  Odkazem na válečné události roku 1866 zůstává kromě názvu několik zazděných dělových koulí ve výklenku mezi okny štítu druhého patra. Štukem jsou zde také imitovány dvě zkřížené šavle, které jsou však přes svá poškození téměř neznatelné.

  • Restaurace Na Bojišti
  • Restaurace Na Bojišti
sat