Řeka Úpa

Zajímavosti - Česká Skalice

Řeka Úpa byla na konci června 1866 po předchozích deštích rozvodněná. Historické prameny uvádějí, že v té době byla místy více než šest metrů široká a hloubka se pohybovala okolo 2,5 metru. To je dnes při pohledu na mírný proud řeky téměř nepředstavitelné. Stav řeky výrazně ztěžoval ústup VIII. rakouského armádního sboru. Někteří příslušníci této jednotky ve zmatku vstoupili do řeky, kde – zmoženi předchozími boji i těžkou výstrojí – utonuli.

Přechod přes řeku Úpu je vnímán jako jedna z velkých chyb rakouského velitelství, které patrně dostatečně neprověřilo situaci a nebylo na ústup v těchto místech připraveno. Přitom je prokázáno, že se v místech ústupu nacházelo dostatečné množství dřeva, z něhož bylo možné vybudovat provizorní lávky.
Řeka Úpa
sat