Rakouský setník Johann de Finn

Osobnosti - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Johann Freiherr von de Fin

Setník 1. třídy a velitel 11. setniny u pěšího pluku č. 21

Narozen 1. 10. 1829 jako druhý nejstarší z šesti dětí. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Pohřben byl u silnice z České Skalice do Náchoda vlevo u železničního náspu v ohybu trati. Jeho pomník se od roku 1965 nachází na vojenském hřbitově u Zlíče, kam byl přemístěn v období budování přivaděče vodní nádrže Rozkoš.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011

Pískovcový pomník s křížem věnovaný setníku pěšího pluku Reischach č. 21 Johannu svobodnému pánu de Finn. Původní kamenný kříž se lišil od současného.


Rakouský setník Johann de Finn

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Zur Erinnerung\an\JOHANN Freiherrn De FIN\k. k. Hauptmann\im 21. Lien. Inf. Rgt.\Gefallen am 28. Juni 1866.\Von seinen tieftrauernden Angehörigen.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Památce na Johanna svob. pána de Fin c. k. setníka v 21. řadovém pěším pluku. Padl 28. června 1866. Od svých hluboce zarmoucených příbuzných.\\


Evidenční číslo MO CZE5209-40569
  • Rakouský setník Johann de Finn
  • Rakouský setník Johann de Finn
  • Rakouský setník Johann de Finn
  • Rakouský setník Johann de Finn
sat