Rakouský rytmistr Heinrich z Bergu

Osobnosti - Dvůr Králové nad Labem

Atypická pískovcová stéla zdobená reliéfem meče a věnce z dubového listí. Pomník zřízen roku 1867.

Vojáci byli pohřbeni na místním hřbitově. Hřbitov byl v polovině 50. let minulého století vytěžen a všechny hroby zde pohřbených vojáků zanikly. Pomníky byly přemístěny na nový hřbitov. V roce 1995 se z podnětu Komitétu 1866 opět navrátily na starý hřbitov. Umístění pomníku je dnes symbolické.


Rakouský rytmistr Heinrich z Bergu

Nápis na pomníku:

Čelní strana :

\\ Henrich  Freiherr von \ BERG \ Rittmeister und Kommandanl \ der 2. Feld Schwadron des k.k. \ Curassier Regiments Graf Stadion \  Nro.9. gestorben am 6. Juli 1866 \ in Folge der in der Schlacht bei \ Königgrätz am 3. Juli 1866 erhallenen \\

Pravá strana : 

\\ Dem \ strebsamen \ Offizier \\ Levá strana :  \\ Dem \ pflichllreuen \ unverdrosze- \ nen Soldaten \\

Zadní strana :

\\ Die Offiziere seines \ Regiments ihrem \ tapferen Kameraden \\

Volný překlad:

Jindřich svobodný pán z Bergů, ritmistr a velitel 2. polní švadrony císařsko-královského kyrysnického pluku hraběte Stadiona č. 9 zemřel dne 6. července 1866 následkem v bitvě u Hradce Králové dne 3. července 1866 utržených zranění v 32. letech života. Snaživému důstojníkovi. Věrnému plnění povinností neomrzelému vojákovi. Důstojníci jeho pluku svému statečnému kamarádovi.

Evidenční číslo MO: CZE5203-21854

sat