Rakouský poručík Adalbert rytíř Pitha

Osobnosti - Česká Skalice - Malá Skalice

Adalbert Ritter von Pitha

Podporučík 2. třídy u 5. eskadrony kyrysnického pluku č. 4.

Narozen se asi roku 1848 a pocházel z Vídně. Syn prof. Františka Pithy, který roku 1866 sloužil u Jižní armády, a Emilie roz. Baxterové. Dne 31. 5. 1866 avansoval z kadeta na podporučíka 2. třídy. Padl v bitvě u Náchoda 27. 6. 1866. Byl zastřelen ve zběsilé potyčce, ve kterou přešel boj jízdy u Vysokova, ranou přímo do srdce. Večer po bitvě ho našli mrtvého pruští důstojníci, setník von Stacki od pěšího pluku č. 46 a poručík 2. třídy von Hartung od západopruského granátnického pluku č. 1, kteří přecházeli přes místo boje jízdy. Jeho zápisník, jehož roh byl prostřelen, poslali oba důstojníci neprodleně matce padlého, která ho ještě v době vydání plukovních dějin, roku 1902 vlastnila. Po válce se snažili rodiče padlého nalézt jeho hrob a poté, co jejich pátrání skončilo bezvýsledně, nechali alespoň v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, kde podle jiné legendy měl zemřít na stupních oltáře, umístit pamětní desku.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011

Pamětní deska z bílého mramoru zdobená vojenskými trofejemi věnovaná poručíku kyrysnického pluku č. 4, Adalbertu rytíři Pithovi.


Rakouský poručík Adalbert rytíř Pitha

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Dem\Andenken\ihres theueren einzigen\sohnes\Adalbert Ritter v.\Pitha\Lieutenant im k. k. 4. Kürassier-\Regimente,\der im 18. Jahre seines Lebens\am 27. Juni 1866.\auf dem Schlachtfelde von\Wysokow\den Heldentod fand.\Die trauernden eltern.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Vzpomínka na svého nejdražšího jediného syna Adalberta Rytíře Pithu, poručíka v c. k. 4. Kyrysnickém pluku, který v 18 letech svého života 27. června 1866 na bojišti u Vysokova nalezl hrdinnou smrt. Truchlící rodiče.\\

Evidenční číslo MO CZE5209-39233

sat