Rakouský podporučík František Kabeláč

Osobnosti - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Nízká pískovcová stéla věnovaná památce podporučíka pěšího pluku Reischach č. 21 Františku Kabeláčovi. Pomník nechal zřídit Bohuslav Peterka v roce 1957. 

František Kabeláč

Podporučík 2. třídy u 5. setniny pěšího pluku č. 21

Narozen 30. 3. 1843 ve Slatiňanech. Syn mlynáře Vojtěcha (Adalberta) Kabeláče a jeho manželky Františky rozené Zvěřinové. Dne 26. 8. 1863 se nechal dobrovolně odvést k pěšímu pluku č. 21. Byl zařazen do kadetní školy v dolnorakouském Neukirchenu a po složení závěrečných zkoušek 26. 8. 1865 byl následující den povýšen plukovním rozkazem na kadeta-desátníka. Dne 13. 6. 1866 byl povýšen na podporučíka 2. třídy a zúčastnil se bitvy u České Skalice. Za blíže neosvětlených okolností měl během bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866 pověsit svou pušku na strom a svévolně se vzdálit na tři dny od jednotky. Byl proto obviněn ze zbabělosti a postaven před vojenský soud, který ho 15. 9. 1866 v Breitenau u Neukirchenu shledal vinným a podle § 145 a 204 vojenského trestního řádu byl odsouzen k trestu smrti zastřelením. Exekuce byla provedena 17. 9. 1866. Na přání odsouzeného a přímluvu plukovního kaplana PhDr. Josepha Alphonse Šulaka byla vykonána v nepřítomnosti veřejnosti na odlehlém místě. Poprava se konala na lesní louce nedaleko obce Schwarzau. Kaplan, který s ním v modlitbách strávil poslední hodiny jeho života, pak o jeho smrti informoval písemně jeho rodinu. Ve svém svědectví uvádí, že popravenému jedna střela vnikla do čela a další dvě se mu zavrtaly do prsou. Pohřben byl na místě popravy. Později byly jeho ostatky přeneseny na obecní hřbitov v Pittenu, kam příslušel pozemek samotné exekuce. Výlohy s přenesením a rakev uhradil majitel velkostatku Lindsberg baron Häber a pomník na hrob věnovali rodiče. Při terénním výzkumu v roce 1994 nebyl tento hrob na pittenském hřbitovu nalezen. Pravděpodobně zanikl.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011
Rakouský podporučík František Kabeláč

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\PAMÁTCE\PORUČÍKA\FRANT. KABELÁČE,\OD PĚŠ. PL. Č. 21\NAR. 1844 VE SLATIŇANECH\U CHRUDIMĚ.\DNE 28. 6. 1866 BOJOVAL\U ČES. SKALICE\A DNE 15. 9. 1866 TRAGICKY\ZAHYNUL V NEUNKIRCHEN\U VÍD. NOV. MĚSTA.\\

Evidenční číslo MO CZE5209-40610

sat