Rakouský kadet Constantin Nadherny Rytíř z Borotína

Osobnosti - Česká Skalice - Malá Skalice

Constantin baron Nadherny z Borotína

Kadet u praporu polních myslivců č. 5

Narozen 8. 6. 1845 na zámečku v Adršpachu jako čtvrtý ze šesti dětí Jana Ludvíka šlechtice nádherného a Sidonie rozené Korb z Weidenheimu. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 ve věku 22 let. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Bratr padlého Emila Göttlichera Peter Göttlicher vzpomíná v dopise (datovaném 6. 9. 1866) na poslední okamžiky kadeta Nádherného takto:

„Krátce před bitvou u Skalice 28. června, seděl Konstantin s více kadety vesele se bavě vedle mne a vyjadřoval obzvláště svoji netrpělivost brzy se dostati na nepřítele, přičemž vyslovil přání raději zůstati mrtev, než se vrátit zmrzačen. Takto jsem se s ním bavil ještě delší čas, avšak v mé přítomnosti jinak nic nevyjádřil. Domnívám se, že jednomu ze svých kamarádů odevzdal adresu svých rodičů s prosbou je o jeho osudu uvědomiti v případě že by mu to nebylo možné, avšak všichni kadeti zůstali dílem mrtví, dílem zranění na bojišti. Tuto domněnku opírám o okolnost, že jsem viděl Nádherného psáti do svého zápisníku. V průběhu boje zpozoroval jsem Vašeho bratra několik kroků přede mnou odvážně útočit vpřed, podněcuje mužstvo, avšak po několika minutách padl při útočení na výšinu několik kroků přede mnou. Je mi nemožno určitě uvésti, zda byl usmrcen nebo pouze zraněn.“

Farář Josef Samohrd ve svých záznamech uvádí krátké sdělení:

„Constantin Nadherni von Borotin, kadet 5. FJB padl – na hrázi rybníka, pohřben u Dubna.“

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011

Deska z černého mramoru nesoucí jméno kadeta praporu polních myslivců č. 5, Constantina Nadherného rytíře z Borotína.


Rakouský kadet Constantin Nadherny Rytíř z Borotína

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Constantin Nadherný,\Ritter von Borotin,\k. k. cadet im 5. Feldjäger-Bataillon,\gefallen im 20. Lebensjahre\in dem Gefechte bei Skalitz den 28. Juni 1866\im östreichisch-preuszischen Kriege.\Ruhe seiner Asche!\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Constantin Nadherný, Rytíř z Borotína, kadet v 5. praporu polních myslivců, padl ve 20 letech v boji u Skalice dne 28. června 1866 v rakousko-pruské válce. Pokoj jeho popelu!\\

Evidenční číslo MO CZE5209-39234sat