Pruský praporčík Kurt von Frankenberg

Osobnosti - Dvůr Králové nad Labem

Jetelový kříž na kamenném podstavci s římsou. Zřízen johanitským řádem v roce 1868.

Praporčík byl pohřben na místním hřbitově. Hřbitov byl v polovině 50. let minulého století vytěžen a všechny hroby zde pohřbených vojáků zanikly. Pomníky byly přemístěny na nový hřbitov. V roce 1995 se z podnětu Komitétu 1866 opět navrátily na starý hřbitov. Umístění pomníku je dnes symbolické.

Informace k pohřbeným:

Kurt von Frankenberg

Portepé praporčík u 12. setniny 2. gardového pěšího pluku.

Narodil se 30. 8. 1848 v Blankensee v Pomořansku, kraj Pyritz, syn generálporučíka a velitele v Kölnu von Frankenberga. Do uvedeného pluku vstoupil 7. 4. 1866 a zúčastnil se s ním polního tažení roku 1866 proti Rakousku. V bitvě u Hradce Králové (3. 7. 1866) byl v boji o vesnici Rozběřice těžce raněn do břicha. Podle jiných pramenů byl zasažen střelou do levého chodidla. Tomuto zranění podlehl již následující den při transportu do Dvora Králové nad Labem, kde byl pohřben na místním hřbitově. Jeho ostatky měly být údajně několik let po pohřbu exhumovány a převezeny do Liegnitz.

Informace o padlých převzaty z knihy: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014Pruský praporčík Kurt von Frankenberg

Nápis na pomníku:

Čelní strana :

\\ Zde odpočívá v Pánu z \ FRANKENBERGU \ důstojník - praporčík \ 2. gard. pluku \  Hier ruhet in Gott von \ FRANKENBERGER \ Offiziersfähnrich \ des 2. Garde Regiments. \\

Evidenční číslo MO: CZE5203-3492

sat