Pruský praporčík Franz Hoffmann

Osobnosti -

Portepé praporčík u 8. setniny (2. západopruského) granátnického pluku č. 7.

Narozen 26. 6. 1847 ve Stolpu v Pomořansku. 18. 4. 1855 vstoupil z kadetního sboru do 2. západopruského granátnického pluku č. 7, s nímž se zúčastnil jako praporčík polního tažení. V lese Dubno byl zasažen střelou z pušky, vypálenou do jeho hrudi. Tomuto zranění podlehl asi po hodinovém utrpení a při umírání volal otce a matku. Mladý praporčík byl pohřben svými kamarády na místě, kde skonal. Dva dny před osudnou bitvou mu bylo 19 let.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014

Pomník tvoří kamenný sokl s litinovým křížem a nápisní cedulkou. Opraven Komitétem 1866 v r. 2014.


Pruský praporčík Franz Hoffmann

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\HIER RUHT IN GOTT\FRANZ HOFFMANN\GEB. DEN 26 JUNI 1847\IN STOLP I. / POMERN.\\

Volný překlad:

\\Zde v Pánu odpočívá\Franz Hoffmann\narozen 26. června 1847\ve Stolpu v Pomořansku\\
  • Pruský praporčík Franz Hoffmann
sat