Pruský poštovní elév Oscar Seidl

Osobnosti - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Oscar Seidl

Poštovní elév

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Pomník stál původně vpravo silnice Náchod-Hradec Králové v ohybu železniční trati a v roce 1965 byl přenesen na vojenský hřbitov u Zlíče z důvodu budování přivaděče vodní nádrže Rozkoš.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014

Žulová kostka s kovovým jetelovým křížem na památku pruského poštovního eléva Oscara Seidla. Pomník věnovali rodiče padlého. Stál původně v poli v blízkosti dnešního vjezdu do ATC Rozkoš, přibližně 100 m vpravo od silnice Hradec Králové-Náchod. S výstavbou vodní nádrže Rozkoš byl v roce 1965 přemístěn na vojenský hřbitov. Není známo, zda se pod pomníkem nacházely ostatky a zda byly přeneseny na vojenský hřbitov.

Pruský poštovní elév Oscar Seidl

Evidenční číslo MO CZE5209-40566


Nápis na pomníku:

Čelní strana:

horní část:

 \\Psalm 4, 9.\\               

spodní část:

\\Oscar Seidel\Königl. Preuss. Post-Eleve,\geb. zu Sprottau d. 26. Septbr.\1843,\gefallen bei Skalitz d. 28. Juni\1866.\\                              

Zadní strana:

horní část:

\\Klagel: Der: 1, 12.\\     

spodní část:

 \\Dem Andenken\ihres unvergesslichen\einzigen Sohnes, die\tieftrauernden Eltern.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Žalm 4., verš 9.\\

\\Oscar Seidel, král. pruský poštovní elév narozen ve Sprottau 26. Září 1843, padl u Skalice 28. Června 1866.\\

\\Pláč Jeremiášův, 1. kap. 12 verš.\\

 \\Památce svého nezapomenutelného jediného syna, hluboce zarmoucení rodiče.\\  • Pruský poštovní elév Oscar Seidl
  • Pruský poštovní elév Oscar Seidl
  • Pruský poštovní elév Oscar Seidl
  • Pruský poštovní elév Oscar Seidl
  • Pruský poštovní elév Oscar Seidl
sat