Pruský poručík Karl von Petery

Osobnosti - Dvůr Králové nad Labem

Jetelový kříž na kamenném podstavci s římsou. Zřízen johanitským řádem v roce 1868.

Poručík byl pohřben na místním hřbitově. Hřbitov byl v polovině 50. let minulého století vytěžen a všechny hroby zde pohřbených vojáků zanikly. Pomníky byly přemístěny na nový hřbitov. V roce 1995 se z podnětu Komitétu 1866 opět navrátily na starý hřbitov. Umístění pomníku je dnes symbolické.

Informace k pohřbeným:

Karl von Petery

Poručík u 10. setniny 2. gardového pěšího pluku.

Narodil se 14. 6. 1846 v Berlíně, syn majora a komandéra I. praporu 2. gardového pěšího pluku von Peteryho. 9. 4. 1864 vstoupil ke 2. gardovému pěšímu pluku a zúčastnil se polního tažení roku 1866 proti Rakousku. V bitvě u Hradce Králové (3. 7. 1866) byl v boji o ves Rozběřice zasažen střepinou granátu do hlavy. Podle jiných pramenů utrpěl průstřel plic. Tomuto zranění podlehl 7. 7. 1866 ve Dvoře Králové nad Labem.

Informace o padlých převzaty z knihy: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014Pruský poručík Karl von Petery

Nápis na pomníku:

Čelní strana :

\\ KAREL PETERY \ král. pruský poručík \ 2. Gard. pluku \ KARL PETERY \ kgl. preus. Lieutenant im \ 2. Garde Regimente. \\

Evidenční číslo MO: CZE5203-21851

sat