Pruský poručík Felix Prondzynski

Osobnosti - Provodov-Šonov - les Dubno

Poručík u 4. setniny 3. poznaňského pěšího pluku č. 58. Narozen 12. 7. 1843 v Berlíně. V letech 1861 až 1862 sloužil u 6. braniborského pěšího pluku č. 52. Roku 1865 obdržel vyžádané propuštění z 3. poznaňského pěšího pluku č. 58, protože se chtěl věnovat teologii. Roku 1866 byl opět přidělen k tomuto pluku a zúčastnil se s ním polního tažení proti Rakousku. Při postupu na železniční násep ho zasáhla kulka do hrudi a na místě usmrtila. Tělo bylo po bitvě nalezeno ve večerních hodinách jeho bratrem poručíkem von Prondzynskim od pěšího pluku č. 47 v dubenské myslivně a pohřbeno nedaleko od ní v lese.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014


Pruský poručík Felix Prondzynski

Evidenční číslo MO CZE5211-4452


Pískovcový jehlanec na hrobě pruského poručíka od (3. poznaňského) pěšího pluku č. 58 Felixe Prondzynského. Pomník zřídil českoskalický spolek pro udržování hrobů a pomníků z r. 1866 v r. 1894.

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Hier ruhet:\der. K. Pr. Sec. Lieutenant\im 3ten Posen'schen Infanterie\Regiment № 58.\Felix von Prondzynski\geb. 1843,\geblieben bei Skalitz 28/6 1866.\R.I.P.\\

Volný překlad:

Zde leží král. pruský poručík 2. třídy v 3. poznaňském pěším pluku č. 58 Felix z Prodzynských, narozený 1843, zůstavší u Skalice 28.6.1866.
  • Pruský poručík Felix Prondzynski
sat