Pruský myslivec Hermann Kranepuhl (I.)

Osobnosti - Dvůr Králové nad Labem

Vysoký atypický litinový kříž v novogotickém slohu. Věnován snoubenkou padlého. Zřízen v roce 1867.

Kranepuhl byl pohřben na místním hřbitově. Hřbitov byl v polovině 50. let minulého století vytěžen a všechny hroby zde pohřbených vojáků zanikly. Pomníky byly přemístěny na nový hřbitov. V roce 1995 se z podnětu Komitétu 1866 opět navrátily na starý hřbitov. Umístění pomníku je dnes symbolické.


Pruský myslivec Hermann Kranepuhl (I.)

Nápis na pomníku:

Čelní strana, kříž v průsečíku ramen :

\\ Dem \ Garde - Jäger \ Hermann Kranepuhl, \ gestorben den 6. Juli 1866, 24 Jahre alt, \ gewidmet \ von \ F. v. F. \\

Zadní strana, kříž v průsečíku ramen :

\\ Ich liege hier \ und schlafe ganz in Frieden. \ Psalm 4. v. 9. \\

Zadní strana, pata kříže :

\\ G. A. ENGELS in BERLIN. \\

Volný překlad:

Čelní strana, kříž v průsečíku ramen :

Gardovému myslivci Hermanu Kranepuhlovi, zemřelému dne 6. července 1866 ve věku 24 let, věnuje  F. ze F.

Zadní strana, kříž v průsečíku ramen :

\\ Ležím zde \ a spím zcela v míru. \ Žalm 4., verš 9. \\

Evidenční číslo MO: CZE5203-21747

sat