Rakouský pěší pluk č. 21

Vojenské útvary - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Pomník z šedého mramoru věnovaný padlým od pěšího pluku Reischach č. 21. Nechal jej zřídit Bohuslav Peterka v roce 1956.

Informace k jménům uvedeným na pomníku:

Ignaz Wagner

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 21

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Jeho ostatky byly pohřbeny v Praze na Olšanských hřbitovech, kde se jeho pomník nachází dodnes.

August Tatschner

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Johann Freiherr von de Fin

Setník 1. třídy a velitel 11. setniny u pěšího pluku č. 21

Narozen 1. 10. 1829 jako druhý nejstarší z šesti dětí. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Pohřben byl u silnice z České Skalice do Náchoda vlevo u železničního náspu v ohybu trati. Jeho pomník se od roku 1965 nachází na vojenském hřbitově u Zlíče, kam byl přemístěn v období budování přivaděče vodní nádrže Rozkoš.

Anton Leusser

Setník 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Alexander Wurm

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Theodor Stuchly

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Johann Jakisch

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Carl Rohn

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Josef Bednář

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Pocházel z Českých Budějovic. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 byl těžce zraněn a dostal se do pruského lazaretu v Dušníkách, kde svému zranění podlehl a pohřben byl na zdejším vojenském hřbitově. Jeho hrob se do současnosti nedochoval.

Ferdinand Wurm

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Franz Czerny

Nadporučík u pěšího pluku č. 21

Pocházel ze Skalice na Moravě. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 byl zraněn a dostal se do pruského lazaretu v Dušníkách, kde svému zranění podlehl a pohřben byl na zdejším vojenském hřbitově. Jeho hrob se do současnosti nedochoval.

Eduard Hruby

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Alexander Tichy

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Rudolph Freiherr von Reischach

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Franz Hevin de Navarre

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Martin Paulek

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Podlehl těžkému zranění, které utrpěl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Mathias Daubek

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Ottocar Japp

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 21

Krátce před válkou ještě uveden jako kadet praporu polních myslivců č. 5. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Leopold Kreysser von Kreyssern

Plukovník a qua-brigadýr u VIII. armádního sboru

Narozen roku 1812 ve Vídni. V letech 1859-66 byl velitelem 12. pěšího pluku. Nejvyšším rozhodnutím z 9. 6. 1866 byl pro polní tažení jmenován qua-brigadýrem a z tohoto důvodu předal 16. 6. 1866 velení pluku. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo. Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v panteonu arsenálu ve Vídni.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011
Rakouský pěší pluk č. 21

Evidenční číslo MO CZE5209-40575


Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\ČÁSLAVSKÉMU\PĚŠÍMU PLUKU Č. 21.\DNE 28. VI. 1866\PADLI V BITVĚ U ČES. SKALICE.\setník IGNÁC WAGNER,\" AUG. TATSCHNER,\" JAN svob. p. de FIN,\" ANT. LEUSSER,\nadpor. ALEXANDER WURM,\" THEODOR STUCHLÝ,\" JAN JAKISCH,\" KAREL ROHN,\" JOS. BEDNÁŘ,\" FERD. WURM,\" FRANT. ČERNÝ,\" EDUARD HRUBÝ,\por. ALEX. TICHÝ,\" RUDOLF sv. p. REISCHACH,\" FRANT. HERVIN de NAVARE,\" MARTIN PAULEK,\" MATYÁŠ DAUBEK,\" OTAKAR JAPP,\A 436 VOJÍNŮ.\v čele udatných bojovníků padl\plukovník LEOPOLD KREYSSER\z Kreyssernů\velitel brigády 8. rak. arm. sboru.\\

sat