Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38

Vojenské útvary - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Mohutný pískovcový jehlanec zdobený reliéfem pruské příiby a šavlemi. Ve střední části je doplněn čtyřmi kovovými nápisovými deskami. Pomník věnoval důstojnický sbor pruského slezského fyzilírského pluku č. 38 svým padlým kamarádům.

Informace k jménům uvedeným na pomníku:

Fedor Alexander Rudolf Karl von Wenckstern

Podplukovník a komandér II. praporu slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 6. 3. 1814 v Briegu ve Slezsku. Vstoupil 10. 8. 1831 do armády a po celou dobu své služby byl příslušníkem pěšího pluku č. 38 později přejmenovaného na fyzilírský pluk č. 38. Roku 1848 se v Mainzu, jako setník, zasnoubil s budoucí romanopiskyní Emmou von Dicklage (1825-1891), která tehdy doprovázela svou matku do Wiesbadenu. Jelikož však její rodiče tomuto vztahu nepřáli, tak později své zasnoubení zrušila. Oba pak zůstali po zbytek svého života svobodni. On se u České Skalice 28. 6. 1866 pokusil s půlpraporem Schröter (1. a 5. setnina) od vlastního regimentu spolu s jedním půlpraporem pěšího pluku č. 58 překročit železniční násep táhnoucí se jižním směrem k nádraží. Sotva však postoupili Prusové 50 kroků k silnici, byli zasypáni od nádraží deštěm granátů a kartáčů, přičemž byl podplukovník usmrcen granátem, který ho zasáhl doprostřed hrudi. Jeho tělesné pozůstatky odpočívají v neznámém hrobě na bojišti.

Ernst Gerhard von Kügelgen

Setník a velitel 4. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 27. 5. 1833 v Herms-dorffu v Sasku. 8. 1. 1853 vstoupil do armády a zúčastnil se u 2. armády polního tažení proti Rakousku. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 utržil zásah do břicha, který ho usmrtil. Po boji skýtal pohled na mrtvého až dojemný obraz, neboť vedle něj ležel jeho věrný pes Rolf, který se nehnul od jeho boku a musel být násilím odveden od mrtvoly svého pána. Ještě v noci byly jeho ostatky spolu s tělem poručíka Zimmermanna od téhož pluku převezeny pruskými vojáky do Hořiček a zde na místním hřbitově zdejším farářem pohřbeny za zvuků evangelického chorálu. Jejich společný hrob je označen mramorovou deskou.

Ernst Paul Büttner

Nadporučík u 5. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 23. 1. 1836 v Sadewitzu, kraj Oels, ve Slezsku. Nastoupil 1. 10. 1856 vojenskou službu a zúčastnil se v řadách fyzilírského pluku č. 38 bitvy u České Skalice 28. 6. 1866. V jednom dvorci před městem byl zraněn dvěma střelami do levého předloktí a levé kyčle. Těmto zranním podlehl až 12. 6. 1868 ve Waldvorwerku u Guhrau ve Slezsku a zde byli pohřben. Zda se jeho hrob zachoval, není známo.

Karl Conrad Louis Brinkmann

Nadporučík u 8. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 19. 6. 1835 na Anklamu v Pomořansku. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 postupoval II. prapor fyzilírského pluku č. 38 v poměrně husté střelbě rakouské baterie střílející od nádraží. Během tohoto postupu dostal komandéra brigády generálmajora Hoffmanna rozkaz držet se ke krytí levého boku trochu více vlevo. Zatím, co tento rozkaz plnil, utržil těžké zranění střepinou granátu na levém stehně, kterému podlehl 13. 7. 1866 v lazaretu v Dušníkách, kde byl též pohřben.

Gotthilf Jobst Friedrich Zimmermann

Poručík u 1. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 12. 9. 1844 v Poznani. Vstoupil 6. 5. 1862 do fyzilírského pluku č. 38. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 byl usmrcen střelou do hlavy. Ještě v noci byly jeho ostatky spolu s tělem setníka Kügelgena od téhož pluku převezeny pruskými vojáky do Hořiček a zde na místním hřbitově zdejším farářem pohřbeny za zvuků evangelického chorálu. Jejich společný hrob je označen mramorovou deskou.

Rudolf von Niebelschütz

Portepé praporčík u 4. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 24. 12. 1845 v Mindenu ve Vestfálsku. Vstoupil 15. 1. 1865 k fyzilírskému pluku č. 38. Padl v bitvě u České Skalice poté, co byl střelen do břicha. Pohřben je na bojišti v neznámém hrobě.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014

Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Das officier Corps\des schlesischen\Füsilier Regiments № : 38\seinen bis in den Tod getreuen\Kameraden.\\                         

Pravá strana:

\\Skalitz den 28ten Juni 1866.\\        

Zadní strana:

\\Dulce et decorum est\pro patria mori.\\

Levá strana:

\\Es starben für König und Vaterland:\Oberstlieutenant Carl von Wenckstern\Hauptmann Gerhard von Kügelgen\Premier,,Lieutenant Paul Büttner\Premier,,Lieutenant Louis Brinckmann\Seconde,,Lieutenant Friedrich Zimmermann\Portepée,,Fähnrich Ludwig Nitzschke\2 Unterofficiere, 85 füsiliere.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Důstojnický sbor slezského střeleckého pluku č. 38 svým až do smrti věrným kamarádům.\\

Pravá strana:

\\Skalice 28. červen 1866.\\

Zadní strana:

\\„Je sladké a krásné zemřít za svou vlast“\\

Levá strana:

\\Zemřeli pro krále a vlast: podplukovník Carl von Wenckstern, setník Gerhard von Kügelgen, poručík první třídy Paul Büttner, poručík 1. třídy Louis Brinckmann, poručík 2. třídy Friedrich Zimmermann, kadet aspirant (praporečník) Ludwig Nitzschke, 2 poddůstojníci a 85 střelců.\\

Evidenční číslo MO CZE5209-40616  • Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38
  • Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38
  • Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38
  • Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38
  • Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38
  • Pruský slezský fyzilírský pluk č. 38
sat