Padlým v roce 1866 za císaře a vlast

Pomníky - Dvůr Králové nad Labem - Sylvárov

Jsou zde pochovaní vojáci, kteří zemřeli při transportu železnicí. Hromadný hrob je mnohem větší než v současnosti vymezený pozemek kovovým oplocením, ve směru k západní straně, jsou zde pohřbeni zranění vojáci, kteří byli po železniční trati dopravováni do lazaretů a cestou podlehli svým zraněním.


Padlým v roce 1866 za císaře a vlast

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\ Statečným vojínům \ padlým v roce 1866 \ pro císaře a vlast. \  Den im J. 1866 \ für Kaiser und \ Vaterland gefallenen \ tapferen Kriegern \\

Levá strana :

\\ Renov. Kom. \ 1890 \ c. 1. \\

sat