Osm pruských vojáků

Pomníky - Dvůr Králové nad Labem - Borovička

Pyramida s kamenným křížem na hrobě pruských vojáků. Zřízena v roce 1869.


Osm pruských vojáků

Nápis na pomníku:

Čelní strana :

\\ Zde odpočívá \ 8 pruských vojínů. \\ Hier ruhen in Gott \ die Kgl.  preußs. Soldaten \ vom 23. Inf. Reg. 5. Comp: \ Karl Kretschmer, \ Paul Dratwa, \ Franz Dombak. \  8.Comp.: Johann Pietrek \ Joh. Irmer, Carl Glomb. \ 4.Comp.: Gustav Stiere \ und preußs. Fuhrmann \\ Jesus spricht: \ Ich bin die Auferstehung und das \ Leben. \\

Sokl, čelní strana :  \\ MDCCCLXVI \\

Levá strana : 

\\ Zde \ odpočívají \ pruští \ vojínové. \\

Zadní strana : 

\\ Sie starben \ an der Cholera im Monat \ Juli 1866 zu \ Königinhof. \\

Volný překlad:

Čelní strana:

Zde odpočívá 8 pruských vojínů. Zde v pánu odpočívají královští pruští vojáci z 23. pěšího pluku. 5. setniny: Karl Kretschmer, Paul Dratwa, Franz Dombak. 8. setniny: Johann Pietrek Joh. Irmer, Carl Glomb. 4. setniny.: Gustav Stiere a pruský vozatajec. Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a  život.

Zadní strana : 

\\ Zemřeli \ na choleru v \ červenci 1866 ve \ Dvoře Králové. \\

Evidenční číslo MO: CZE5203-3510

sat