Kleny

Místa bojů - Kleny

Obcí Kleny prošlo ve dnech 27. a 28. června 1866 několik vojenských jednotek – pruských i rakouských. Při útoku na Vysokov se Kleny staly výchozím bodem rakouských vojáků. Ti se tudy ještě ten samý den večer vraceli po prohrané bitvě u Náchoda a postupně se stahovali k České Skalici. Události červnových dnů obec silně zasáhly. Po dělostřelecké palbě Rakušanů z míst, kde se nyní nachází restaurace Na Bojišti, bylo mnoho domů zapáleno. Jediným pozůstatkem obce Kleny tak byly komíny, které byly zděné, a proto neshořely.

Východně od Klen byl 27. června zasažen rakouský kyrysnický pluk č. 11. Pruští dělostřelci zabili 15 mužů a téměř 50 koní. Další muži byli raněni. Ztráty pluku č. 11 připomíná do současnosti pamětní deska na počest Alfreda hrabě Enzenberga, který byl původně pohřben v blízkosti božích muk naproti domu čp. 11. Pamětní desku nechali dva roky po válce vyrobit bratři padlého rytmistra. Známé je i místo posledního odpočinku Alfonse hrabě Dubského, který byl s několika dalšími vojáky uložen do hrobu u zahrady domu čp. 21.
Kleny
sat