Rakouský voják

Nálezy - Provodov-Šonov - les Dubno

Pískovcový jehlanec s hliněným rovem na hrobě rakouského vojáka. 

Hrob byl objeven pomocí detektoru kovu v roce 2005. Ostatky se nacházely téměř na povrchu. Podle nalezených předmětů se jednalo o rakouského vojáka neznámého pěšího pluku. Kosterní pozůstatky zůstaly na původním místě. K odhalení jeho pomníku došlo ve výroční den bitvy u České Skalice 28. 6. 2015. Zřídil Komitét 1866 nákladem Tomáše Vondrysky.

Rakouský voják

 „Počátkem července roku 2005 se za pomoci detektoru kovu podařil zajímavý nález. Byl jím hrob rakouského vojáka, na který hledači narazili asi 150 m v hloubi lesa od jeho jihovýchodního okraje. Dle jejich sdělení k nálezu došlo při vykopávání mosazného orla z rakouského čáka, kdy se spolu se zeminou vysypaly i části lebky. Mezi kosterními pozůstatky leželo také několik nepoužitých olověných střel do rakouské pušky Lorenz. Následně došlo k opětovnému zakrytí a zamaskování hrobu s tím, že k jeho odbornému průzkumu dojde v nejbližším možném čase.

Následný průzkum ukázal, že se jedná o pozůstatky pouze jednoho vojáka ležícího velmi mělce, prakticky na samotném povrchu. Po odkrytí celé kostry bylo zjištěno, že mrtvý ležel na zádech s nohama u sebe a jeho ruce byly v loktech rozpaženy. Tato pozice mohla vzniknout táhnutím těla jinou osobou při jeho pohřbívání krátce po bitvě. Voják byl menší postavy, měřil okolo 165 cm. Jeho lebka byla roztříštěna, protože zřejmě dlouhý čas vyčnívala z hlíny a nevydržela vnějším vlivům. Následkem toho došlo k deformaci mosazného orla, který se nalezl sešlápnutý. Tento rakouský voják zůstal pohřbený jen ve spodním prádle, což dokládají porcelánové, rohovinové i perleťové knoflíčky z jeho košile a spodků. Na nohou neměl ani boty.

Jedinou ponechanou součástí výstroje mu byla rakouská čepice tzv. čáko. Z jeho podbradníku zůstala mosazná přeztička s větším kusem koženého řemínku. Další mosazná přeztička s kusem kůže ležela u levého ramenního kloubu. Hrob obsahoval celkem 13 nepoužitých střel pro rakouskou pušku systému Lorenz, rozsypaných kolem hlavy padlého a 8 nepoužitých mosazných roznětek. Byl tu však ještě předmět, který se nepodařilo určit a to jakási kónická objímka se zbytky dřeva či provazu. S ostatky se nijak nehýbalo a po provedeném průzkumu se opět zasypaly hlínou. Došlo k navýšení zeminy a vytvoření hliněného rovu. Z průběhu prací existuje bohatá fotodokumentace. Nalezené artefakty si s sebou do RM Náchod odvezl archeolog Mgr. J. Tůma.“

Ve věci bližší identifikace pochovaného je nejpravděpodobnější, že jde o příslušníka rakouského pěšího pluku č. 75, který v tomto prostoru lesa sváděl těžký boj s pruskou přesilou a ztratil zde mnoho mužů.

Zdroj: sborníku Archeologie východních Čech, Supplementum 1, Válka 1866 - hroby promlouvají, Tomáš Vondryska,  2014.

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Zde v Pánu\odpočívá\voják c. k.\rakouského\pěšího pluku,\padl v bitvě\u České Skalice\28. 6. 1866\\

Zadní strana:

\\KOMITÉT 1866\zřízeno r. 2015\E. Č. 64\\


sat