Rakouský voják

Nálezy - Provodov-Šonov - les Dubno

Pískovcový jehlanec s hliněným rovem na hrobě rakouského vojáka. Hrob byl objeven pomocí detektoru kovu v roce 2013. Ostatky se nacházely téměř na povrchu. Podle nalezených předmětů se jednalo o rakouského vojáka neznámého pěšího pluku. Kosterní pozůstatky zůstaly na původním místě. K odhalení jeho pomníku došlo ve výroční den bitvy u České Skalice 28. 6. 2015. Zřídil Komitét 1866 nákladem německého podnikatele Heinricha von Hollena.


Rakouský voják

„Závěrem roku 2013 došlo za pomoci detektoru kovu k nálezu zaniklého hrobu v Dubenské bažantnici. Padlý ležel asi 150 m v hloubi lesa od jeho jihovýchodního okraje. Kosterní pozůstatky se nalézaly doslova na povrchu v listí a tak bylo možné zjistit důležité informace o zemřelém bez manipulace s nimi. Jeho lebka vyčnívající z hlíny nevydržela okolní vlivy prostředí a byla již v minulosti rozdrcena na malé kousky.

Podle nalezených fragmentů z výstroje se podařilo zjistit, že se jednalo o rakouského pěšáka. Rozložení a počet knoflíků stříbrné barvy ukázal, že padlý byl oblečen do starého typu dvouřadého zbrojního kabátu, který v té době ještě donášela velká část rakouské armády. U mnohých knoflíků se dochovaly i nitě a nepatrné zbytky bílého sukna. V místě krčních obratlů ležela malá mosazná přeztička z nákrčníku. Kromě zmíněného zbrojního kabátu byl z ostatních součástí výstroje před pohřbením vysvlečen. Důvodem proč mu byla ponechána pouze tato část uniformy, mohlo být její poškození například zásahem střely nebo střepinou granátu.

Po ohledání místa byly obnažené kosterní pozůstatky zakryty vrstvou zeminy a vytvořen hliněný rov.“

Ve věci bližší identifikace pochovaného je nejpravděpodobnější, že jde o příslušníka rakouského pěšího pluku č. 75, který v tomto prostoru lesa sváděl těžký boj s pruskou přesilou a ztratil zde mnoho mužů.

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Zde v Pánu\odpočívá\voják c. k.\rakouského\pěšího pluku,\padl v bitvě\u České Skalice\28. 6. 1866\\

Zadní strana:

\\KOMITÉT 1866\zřízeno r. 2015\E. Č. 65\\

Evidenční číslo MO CZE5211-53452

sat