Centrální pomník

Pomníky - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Pískovcový jehlanec s kamenným křížem na společném hrobě pruských a rakouských vojáků.


Centrální pomník

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

horní část:

\\Dem Andenken\der preusischen und\österreichischen Krieger, die\im Kampfe bei Skalitz gefallen\jetzt friedlich beisamen\liegend, der Auferstehung\warten.\\     

spodní část:

\\MDCCCLXVI.\\                               

Pravá strana:

\\Zde odpočívají\v Pánu prusští a\rakousští vojínové.\\                                        

Zadní strana:

\\Jesus Christus spricht:\Ich bin die Auferstehung\und das Leben. Wer an mich\glaubt wird leben, ob er\gleich stürbe; und wer da\lebet und glaubet an mich, der\wird nimmermehr\sterben.\\     

Levá strana:

\\Ježíš Kristus řekl:\já jsem vzkříšení\i život.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

Horní část:

\\Památce pruských a rakouských vojáků, kteří v bitvě u Skalice padli nyní v míru vedle sebe leží a vzkříšení očekávají.\\

Zadní strana:

\\Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne bude žít, i když zemře, a žádný, kdo žije a věří ve mne neumře navěky.\\

Původně byl na vrcholu pomníku umístěn maltézský kříž s nápisem:                                                  

\\ MiT \ Gott \ für König und \ Vater- \ land \\.
  • Centrální pomník
  • Centrální pomník
  • Centrální pomník
  • Centrální pomník
sat