Česká Skalice - Osobnosti kultury, umění, vědy Kniha od Věry Vlčkové. Kód zboží: PLU 401
cena od 250
Rozvoj kulturního a společenského života města je vždy spojen s obětavou prací nadšenců, osobností ochotných ve své profesi i volném čase pobavit, poučit, kultivovat sebe a své spoluobčany. Takoví byli a jsou českoskaličtí rodáci, kteří se proslavili ve světě kultury, umění a vědy, ale i mnozí z těch, kdo do města přišli, po léta zde žili, působili v zájmových sdruženích a získali k městu vřelý vztah. Všichni jsou nositeli významného poselství tvůrčí práce a mohou být vzorem pro nás i další generace.

Kniha Věry Vlčkové přináší 70 portrétů těchto osobností spjatých s Českou Skalicí, které žily a pracovaly v období od roku 1800 až po současnost. Díky jejich působení se Česká Skalice stala známou v národním i mezinárodním měřítku.