Velký Třebešov


Velký Třebešov je obec ležící v Královéhradeckém kraji při trase na Hradec Králové. Obec má momentálně přes 330 obyvatel. Obec vznikla sloučením dvou částí – Malého a Velkého Třebešova. První zmínka o obci je ze 14. století. Původní panské sídlo sestávalo z několika tvrzí, které postupem času zanikly.Velký Třebešov

Zajímavost v obci: Tvrz, která byla vybudována v 16. století, je dnes téměř k nepoznání. V kupní smlouvě z roku 1613 byla tato tvrz popsána jako panské sídlo o dvou patrech. Poté sloužila jako hospodářská budova dvora. Po zrušení dvoru roku 1827 sloužila jako hostinec. Dnes je z ní obytný dům, avšak má zachované valné klenuté sklepy a prostory s křížovými a valenými klenbami v přízemí.

sat
Kontakt na obec
AdresaVelký Třebešov,552 03 Telefon