NOC KOSTELŮ

07. červen 2024
NOC KOSTELŮ

v kostele Nanebevzatí Panny Marie v Maloskalické ulici od 18 do 22 hodin

Program:

17.00 Mše svatá s adorací

18.30 Volná prohlídka kostela

19.00 V osidlech ticha – autorské čtení poezie Aleny Kordíkové

19.30–22.00 Volná prohlídka kostela


V rámci Noci kostelů lze navštívit i další objekty:

7. června 2024 | 17 hodin

NOC KOSTELŮ

ve Sboru Církve československé husitské

Návštěvníci můžou zhlédnout interiér sboru a vystoupit na věž, odkud je pěkný výhled na město. V programu je zahrnuta varhanní hudba.

17.00–20.00 Otevřeno, možnost návštěvy

17.00–17.45 Varhanní hudba

18.00–20.00 Prohlídka kostela s výstupem na věž

18.30–20.00 Modlitba, ztišení

 

7. června 2024 | 19.3021.00 hodin

Malá fara

Rozpomínání – výstava obrazů malířky Aleny Kordíkové

 

7. června 2024 | 1618 hodin

Kaple Narození Panny Marie Zlíč

16.00–18.00 Volná prohlídka kaple a meditační cesty