NOC KOSTELŮ

07. červen 2024
NOC KOSTELŮ

ve Sboru Církve československé husitské od 17 hodin

Návštěvníci můžou zhlédnout interiér sboru a vystoupit na věž, odkud je pěkný výhled na město. V programu je zahrnuta varhanní hudba.

17-20 Otevřeno, možnost návštěvy

17-17.45 Varhanní hudba

18-20 Prohlídka kostela s výstupem na věž

18.30-20 Modlitba, ztišení


V rámci Noci kostelů je možno navštívit také další objekty:

7. června 2024 | 18-20 hodin

v kostele Nanebevzatí Panny Marie v Maloskalické ulici

17.00 Mše svatá s adorací

18.30 Volná prohlídka kostela

19.00 V osidlech ticha – autorské čtení poezie Aleny Kordíkové

19.30–22.00 Volná prohlídka kostela

 

7. června 2024 | 19.3021.00 hodin

Malá fara

Rozpomínání – výstava obrazů malířky Aleny Kordíkové

 

7. června 2024 | 1618 hodin

Kaple Narození Panny Marie Zlíč

16.00–18.00 Volná prohlídka kaple a meditační cesty