VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

22. březen 2020
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL v klubovně zahrádkářů od 14:30 do 17 hodin

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval, který již tradičně pořádá SVČ Bájo. Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné masky 30 Kč, ostatní 40 Kč.