Slavnost stromů

20. říjen 2018
Slavnost stromů

Jste zváni na Slavnost stromů do Vily Čerych.

Letošní říjen je pro naši zemi slavnostní zejména proto, že uplyne 100 let od vzniku Československa. Proto je příhodné spojit 16. ročník Slavnosti stromů s oslavou výročí republiky, jak se tomu děje na různých místech naší vlasti. Zasaďte letos s námi nový strom svobody!