RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

09. listopad 2019
RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

v SVČ Bájo

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. Začátek ve 13 hodin, konec v 18 hodin.

S sebou: karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin.

Cena: 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 8. 11. 2019.