RADOVÁNKOVÁNÍ S BÁSNÍŘKOU v městské knihovně

23. březen 2018
RADOVÁNKOVÁNÍ S BÁSNÍŘKOU v městské knihovně K mezinárodní akci Noc s Andersenem probíhající každý rok v období výročí narození spisovatele se připojuje i naše knihovna v rámci pořadu Radovánkování. Tentokrát přijala pozvání básnířka Věra Kopecká z Broumova.
Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu na Karlově univerzitě v Praze a matematiku vyučovala. Protipólem tohoto zájmu jí byla od studentských let poezie a vlastní tvorba publikovaná časopisecky, ve sbornících a ve sbírkách. Své verše předčítá osobně nebo jsou přednášeny v literárních klubech, pražské poetické vinárně Viola či v rozhlase. Bližší seznámení s naším hostem si ponecháme na samotný program. Kdo bude mít zájem o koupi knížky „Povídala žabka žabce“ s půvabnými verši pro děti a vlastními domalovávankami, přinese si s sebou 45,- Kč. Jako vždy prosíme, nezapomeňte si vzít nápoj a něco dobrého na společný hodovní stůl. Zveme všechny spřízněné duše na pestrý a zajímavý večer.