O ŽIVOTĚ ZA ZDMI VĚZNICE – ze vzpomínek vězeňského kaplana

11. únor 2020
O ŽIVOTĚ ZA ZDMI VĚZNICE – ze vzpomínek vězeňského kaplana

v klubu seniorů v modlitebně Církve bratrské v Tyršově ulici v 9:30

Zveme na besedu s Jiřím Hofmanem. Vězení je místem nátlaku, kde vládne filozofie trestu. Úkolem vězeňského kaplana není posuzovat míru viny lidí, ale přijmout člověka s jeho vinou, vyslechnout, co ho tíží, z čeho má strach. I ve vězení se křtí, vysluhuje večeře Páně, i tady se pláče, i tady zazní lidský smích.