VÝSTAVA PODNIKATELSKÉ RODY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

18. říjen 2019 - 22. listopad 2019
VÝSTAVA PODNIKATELSKÉ RODY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

ve Vile Čerych

Odkaz významných rodinných firem v proměnách času. Podnikatelská kultura, soudržnost, mecenášství a vztah k rodnému kraji. Výstava je přístupná v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Na vernisáž výstavy jste zváni ve čtvrtek 17. října v 18 hodin.