MALOVANÝ RATIBOŘICKÝ BETLÉM

11. leden 2022 - 06. únor 2022
MALOVANÝ RATIBOŘICKÝ BETLÉM do 6. ledna 2022
ve výlohách SVČ Bájo Česká Skalice
Malebný betlém s postavami z knihy Babička Boženy Němcové, který navrhla a namalovala Hana Vavřínová, bude vystaven v době vánoční až do Tří králů v obou výlohách Bája. Betlém vznikl jako projekt Centra rozvoje Česká Skalice