LUXFER OPEN SPACE Akademie

07. únor 2020
LUXFER OPEN SPACE Akademie

ve Vile Čerych od 9:30 do 15 hodin

Akce jako platforma uměleckého vyjádření II.: umění akce v Čechách. Nový edukační program Luxfer Open Space Akademie (LOSA!) zaměřený na současné umění, akreditovaný Ministerstvem školství a mládeže ČR, který pořádá Galerie Luxfer pod záštitou FaVU VUT Brno. Cílem je především rozšíření znalostí problematiky soudobého umění, jejíž absenci vnímáme ve výuce od základních uměleckých škol po univerzitní programy zaměřené na výuku výtvarné výchovy. Tematicky zaměřené kurzy kladou důraz především na pochopení idejí a kontextu vývoje umění. Dějiny českého umění jsou zároveň prezentovány v kontextu a návaznosti na umění světové. Jsme přesvědčeni, že hlubší znalost současné kultury je klíčem k uchopení dnešního světa a nezbytná pro jeho interpretaci žákům a studentům (nejen) uměleckých oborů. Lektorkou kurzu bude Kateřina Štroblová. Luxfer Open Space Akademie je dceřinou platformou Galerie Luxfer v České Skalici, která se již deset let zaměřuje na prezentaci současného umění v regionu. Přihlášky na kurz a program jsou na  www.galerieluxfer.cz/losa/prihlaska. Dotazy ke kurzu směřujte na mail galerieluxfer@gmail.com.