Kramaření

19. srpen 2017
Kramaření Akce se koná jako tradičně v ulici Boženy Němcové a v areálu Barunčiny školy.
Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem pořádá Středisko volného času Bájo.