JAN ŠERÝCH - výstava v Galerii Luxfer

13. duben 2018 - 27. květen 2018
JAN ŠERÝCH - výstava v Galerii Luxfer Jste zváni shlédnou výstavu Jana Šerých.

Jak výstižně napsal teoretik Karel Císař, „ve své tvorbě kombinuje Jan Šerých dvě zdánlivě protichůdné tendence: racionálno, které se projevuje v užití formálních prostředků geometrické abstrakce, a emocionálno, které reprezentuje opravdový obsah jeho děl.“ Šerých (*1972) pracuje zejména se znakovými systémy, kódujícími sdělení. Autorovým prvotním oborem se stala typografie, a písmo je také zásadním prvkem jeho práce. Díla mají podobu písmenných řad, z nichž přeskupováním či vyjímáním jednotlivých elementů vznikají odlišné výpovědi. Není ovšem jediné „správné“ čtení; mnohdy jde spíše o posouvání písma do nečitelnosti. Často jsou jeho plátna čistou geometrickou abstrakcí, složenou z mřížky, linie či obrazců, uvádějících diváka do specifické formy vzájemné komunikace. Jan Šerých je v současnosti odborným asistentem ateliéru malby na pražské Akademii. Na konci 90. let byl členem významného uskupení Bezhlavý jezdec. Vernisáž výstavy 13.4. od 19 hodin. Galerie je otevřená každý pátek od 14 do 18 hodin nebo po dohodě na tel. 734 260 618. www.galerieluxfer.cz.