DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

07. květen 2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. května 2022 | 9 do 15 hodin  ve vybraných provozech Zemědělského družstva Dolany

Navštívit bude možné tyto provozy:

1. Rekonstruované středisko pro chov krav ve Svinišťanech

Ve středisku proběhla v letech 2019 a 2020 výstavba zcela nových produkčních stájí pro krávy. Dojení krav je prováděno na dojírně o velikosti 2 x 16 kusů dojených krav. Pro děti bude možné vyzkoušet i ruční dojení krávy na modelu ve skutečné velikosti.

2. Sklady ovoce Zájezd – nová moštovací linka

Sklady ovoce prochází průběžně modernizací, zejména obměnou technologií chlazení a vytváření a udržování ULO atmosféry ve skladovacích boxech. V roce 2021 bylo středisko skladů a třídírny doplněno o novou moštovací linku. Specializujeme se zejména na výrobu odrůdových moštů z vybraných odrůd jablek. Návštěva bude spojena s ochutnávkou jablek a moštů, na místě bude možné naše výrobky i zakoupit.

3. Kvetoucí sady

Návštěvníci zažijí krásný pohled na krajinu s rozkvetlými sady a budou seznámeni s našimi novými technologiemi v pěstování ovoce – štíhlá vřetena s opěrnými konstrukcemi, protikroupové sítě, kapkové závlahy, technologie mechanizovaného řezu, samojízdné sklízecí plošiny.

4. Bioplynová stanice Vestec (Heřmanský Dvůr)

I když je bioplynová stanice v provozu již od roku 2012, stále se jedná o zajímavý provoz, kde je možné se seznámit s výrobou elektrické energie z rostlinných produktů a vedlejších produktů ze zemědělské výroby i využití odpadního tepla na sušení řeziva.

5. Středisko pro chov krav ve Slatině nad Úpou

Rozhodující dvě stáje tohoto střediska byly postaveny před 13 lety. V minulém roce proběhla dílčí rekonstrukce produkční stáje s robotickým dojením, která spočívala zejména v pořízení nových dojících robotů od firmy De Laval včetně nového řešení jejich umístění ve stáji a navazujícího uspořádání stáje. Roboty bude možné vidět v

provozu. Na uvedených provozech budou vystaveny i vybrané stroje používané v naší zemědělské výrobě. Navštívit můžete postupně všechny nebo jen Vámi vybrané provozy v jakémkoli pořadí. Na každém provozu bude poskytnuta organizovaná prohlídka s výkladem. Na většině středisek bude možné zakoupit občerstvení.

Na provozu Sklady ovoce Zájezd bude pro zájemce podána i celková informace o podniku, jakož i informace k současné zemědělské politice v ČR a EU. Připraveny jsou i poznávací soutěže o ceny pro děti.

Účastníky žádáme o důsledné respektování pokynů pořadatelů na jednotlivých provozech, zejména ve věcech parkování na vyhrazených místech, organizovaného pohybu po provozech ve vytvořených skupinách apod.