BETLÉMSKÉ SVĚTLO

23. prosinec 2019
BETLÉMSKÉ SVĚTLO Nechte Betlémským světlem rozzářit váš dům.

O plamínek z Betléma si můžete napsat a svou žádost vhodit do označené schránky, která bude umístěna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Dále můžete vzkaz vhodit do schránky u skautské klubovny v Pivovarské ulici. Žádost s předmětem BS2019 můžete rovněž poslat na mailovou adresu skautCS@seznam.cz. Příjem žádostí bude ukončen 20. prosince (z důvodů organizace roznášení). Do vzkazu napište jméno toho, komu chcete plamínek doručit, celou adresu a případně i přesnější označení (například patro domu), aby vás skauti a skautky mohli dobře najít. Nezapomeňte, že nemusíte světýlko posílat jen sobě, ale můžete ho poslat i někomu jinému. Připište i vzkaz pro obdarovaného, skauti a skautky jej vyřídí! Roznášet světlo budou v pondělí 23. prosince dopoledne. Roznášení dětskými skupinkami bude probíhat pouze na území České Skalice. Druhou možností je navštívit a převzít světýlko v podvečer 22. prosince při oživlém betlému, který se letos koná na Hurdálkově náměstí v Malé Skalici.