BETLÉMSKÉ SVĚTLO

23. prosinec 2018
BETLÉMSKÉ SVĚTLO Skauti budou opět roznášet Betlémské světlo.
V České Skalici si můžete o plamínek napsat do označené schránky, která bude umístěna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Dále můžete vzkaz vhodit do schránky u skautské klubovny v ul. Pivovarská nebo pošlete žádost na e-mailovou adresu skautCS@seznam.cz s předmětem BS2018. Poslední přijímání žádostí bude 20. prosince (z důvodů organizace roznášení). Skauti děkují za pochopení.
Do vzkazu napište jméno toho, komu chcete plamínek doručit, celou adresu a případně i přesnější označení (například patro domu), tak aby vás skauti a skautky mohli dobře najít. Nezapomeňte, že nemusíte světýlko posílat jen sobě, ale můžete jej poslat i někomu jinému. Připište i vzkaz pro obdarovaného, skauti a skautky jej vyřídí! Roznášet světlo budou skauti a skautky tentokrát v neděli 23. prosince dopoledne. Roznášení dětskými skupinkami bude probíhat pouze po území České Skalice.
Betlémské světlo nebude rozdáváno na náměstí, jelikož se letos neuskuteční oživlý betlém. Informace o skautech v České Skalici získáte na www.skautcs.cz.