BARUNČIN FLER JARMARK

20. srpen 2022
BARUNČIN FLER JARMARK 20. srpna 2022 | 9–16 hodin   na prostranství u bytového domu Olga

Město Česká Skalice, SVČ Bájo a Knihovna Barunky Panklové ve spolupráci s Fler.cz pořádá tradiční Barunčin Fler jarmark. Program: 9.15–10 hodin představení Dell Arte – Chůdadlo, 10–11.30 hodin Lidová muzika

Šmikuranda, 11.30 hodin škola žonglování – Chůdadlo, 12.30–14 hodin Lidová muzika Šmikuranda, 14–14.15 hodin představení Dell Arte – Chůdadlo a po celou dobu bude hrát flašinetář František Šťastný. Trh ručně vyráběných výrobků s praktickými ukázkami tvorby autorů a dílničkami pro děti. Součástí jarmarku bude prodej vyřazených knih z Knihovny Barunky Panklové. Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.