ADVENTNÍ KONCER

11. prosinec 2022
ADVENTNÍ KONCER

11. prosince 2022 | 17 hodin

v modlitebně Církve bratrské v České Skalici v Tyršově ulici

Vystoupí Pěvecký sbor Církve bratrské v Bystrém. Vstupné dobrovolné.