Velkotřebešovská tvrz

Velký Třebešov
AutobusemVelký Třebešov, cihelna, 630 m
Vlakem
Pochází z poloviny 16. století (písemně je ovšem zmiňována poprvé až v roce 1611), od I. poloviny 17. století je Smiřickými využívána jako hospodářská budova. Od roku 1827 v objektu sídlí místní hostinec, poté se stává soukromým obydlím. Objekt měl původně zděné přízemí a dřevěné patro, které bylo později zbouráno. V současnosti se jedná o soukromé stavení čp. 1.