Zápisy do zájmových kroužků proběhnou v září v SVČ Bájo Česká Skalice

18. srpen 2017
Jako každý rok můžete sebe nebo své dítě zapsat na zájmový kroužek. Zápisy proběhnou ve dnech 25. - 27. září ve Středisku volného času Bájo v České Skalici, a to od 14 do 17 hodin.

Pro školní rok 2017/18 připravilo Středisko volného času Bájo Česká Skalice pro děti, mládež i dospělé na 40 zájmových kroužků v oboru hudebním, jazykovém, tanečním a pohybovém, technickém, výtvarném a rukodělném. V kterýkoliv z uvedených dnů se můžete přijít zapsat do Vámi vybraného zájmového kroužku při zápise obdržíte podrobné informace o kroužku, jeho vedoucím, dnu a hodině schůzek. Při zápise si také můžete prohlédnout všechny prostory Bája. Kompletní seznam kroužků bude k dispozici na letáčcích nebo na www.svcbajo.cz. Bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. č. 491 452 708, 604 187 325 nebo na e-mailové adrese info@svcbajo.cz či v kanceláři Bája. Většina zájmových kroužků zahajuje činnost v týdnu od 2. do 6. října 2017, ale některé kroužky, zejména pohybové, začínají již od 4. září – sledujte prosím aktuální informace ve výloze Bája nebo na www.svcbajo.cz

Zveme děti, mládež i dospělé. Těšíme se, že i vy budete patřit ke 400 účastníkům, kteří u nás každoročně zajímavě tráví svůj volný čas.