Vzácná návštěva na ratibořickém zámku

29. srpen 2017
V pátek 25. 8. 2017 hostil ratibořický zámek vzácnou návštěvu z Lotyšska.

V rámci své oficiální návštěvy České republiky zavítala do Ratibořic Její Exelence Dace Melbãrde, ministryně kultury, školství a vědy Lotyšské republiky v doprovodu Jeho Exelencí Albertsem Sarkanisem, mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Lotyšské republiky v ČR.

Při prohlídce zámku, věnované především době vévodkyně Zaháňské a jí samé, co by rozené princezně Kuronské a Semgalské (dnešní Lotyšsko), byly konstatovány a ověřeny historické a kulturní vazby mezi Českými a Lotyšskými zeměmi v dějinném kontextu.

Návštěva vzácných hostů proběhla ve velice příjemné atmosféře a vyměněnými informacemi byla přínosná pro obě strany. Po vzájemně vysloveném přání Jeho Exelencí panem velvyslancem i kastelánem ratibořického zámku může správa zámku navázat a pokračovat v již letité a dobré spolupráci s lotyšskou ambasádou na oboustranně prospěšných projektech.

Autor: Ivan Češka, kastelán SZ Ratibořice
Zdroj: www.zamek-ratiborice.cz