VÝZVA

28. září 2021
SVČ Bájo pořádá 9. ročník Českoskalické paletky
Pozor, pozor! Kreslíte, malujete, tvoříte rádi? SVČ Bájo nabízí příležitost pro malé i mladé výtvarnice a výtvarníky do 15 let vystavit svá díla na výstavě v galerii Fortna Střediska volného času Bájo v České Skalici. Vyhlašujeme 9. ročník Českoskalické paletky, nesoutěžní přehlídky výtvarných prací, které vznikly bez dohledu a pomoci pedagogických pracovníků. Své kreslené i malované obrazy, fotografie, počítačové obrázky, různé 3D objekty nebo ruční práce mohou děti nosit do Bája do konce října 2021. Výstava všech donesených děl se uskuteční v listopadu letošního roku. Všechna díla budou autorům po výstavě vrácena.